VẬT LIỆU CHỐNG THẤM MARISEAL

vat lieu chong tham

MARISEAL 420

Lớp phủ Polyurethane béo, kháng tia UV cho các khu vực giao thông công cộng bằng xe…

Xem tài liệu kỹ thuật…

vat lieu chong tham

MARISEAL 270

Màng chống thấm Polyurethane thi công lỏng

Xem tài liệu kỹ thuật…

mariseal-400-a

MARISEAL 400

Lớp phủ Polyurethane béo, kháng tia UV cho các khu vực giao thông đi bộ trong nhà

Xem tài liệu kỹ thuật…

Mang_chong_tham_polyurethan_Mariseal_300

MARISEAL 300

Màng chống thấm Polyurethane thi công lỏng

Xem tài liệu kỹ thuật…

1a_mariseal_250

MARISEAL 250

Màng chống thấm Polyurethane thi công lỏng

Xem tài liệu kỹ thuật…

mariseal-aqua-primer

MARISEAL AQUA PRIMER

Lớp lót Epoxy gốc nước

Xem tài liệu kỹ thuật…